ترفند پرسپولیس برای ندادن طلب علی دایی/ کار به رئیس فدراسیون کشید

ترفند پرسپولیس برای ندادن طلب علی دایی/ کار به رئیس فدراسیون کشید
باشگاه پرسپولیس نسبت به حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره پرداخت بدهی سرمربی سابق خود سراغ مهدی تاج رفت.

ترفند پرسپولیس برای ندادن طلب علی دایی/ کار به رئیس فدراسیون کشید