تردید منصوریان برای استفاده از 3 مهاجم استقلال

تردید منصوریان برای استفاده از 3 مهاجم استقلال
سه بازی است که مهاجمان استقلال گل نمی‌‌زنند و به نظر می‌رسد منصوریان از این وضعیت راضی نیست.

تردید منصوریان برای استفاده از 3 مهاجم استقلال