ترامپ دستور بررسی دوباره توافق هسته‌ای را صادر کرد

ترامپ دستور بررسی دوباره توافق هسته‌ای را صادر کرد
رئیس جمهور آمریکا به آژانس داخلی این کشور دستور داده است روند بازنگری در توافق هسته ای با ایران را آغاز کند. زمان بررسی دوباره توافق هسته‌ای ایران 90 روز تعیین شده است.

ترامپ دستور بررسی دوباره توافق هسته‌ای را صادر کرد