ترامپ: تحریم ها علیه روسیه برداشته نمی شوند

ترامپ: تحریم ها علیه روسیه برداشته نمی شوند
رئیس‌جمهور آمریکا در توئیتی اعلام کرد: لغو تحریم های ضد روسی تا قبل از حل بحران سوریه و اوکران بعید است.

ترامپ: تحریم ها علیه روسیه برداشته نمی شوند