ترافیک و احتمال زوال عقل

ترافیک و احتمال زوال عقل
پژوهشگران کانادایی اعلام کردند احتمال بروز زوال عقل در افرادی که نزدیک جاده ها و خیابان های پرترافیک زندگی می کنند، بیشتر است.
۰۹:۲۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۶ دی


ترافیک و احتمال زوال عقل