ترافیک نیمه‌سنگین در آزاد راه تهران – کرج

ترافیک نیمه‌سنگین در آزاد راه تهران – کرج
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت:‌ در حال حاضر مداخلات جوی در جاده‌های کشور مشاهده نمی شود و ترافیک هم در اکثر محورهای مواصلاتی روان است.

ترافیک نیمه‌سنگین در آزاد راه تهران – کرج