تدریس واحدهای درسی شناخت علوم طبّی در مراکز آموزشی

تدریس واحدهای درسی شناخت علوم طبّی در مراکز آموزشی

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۳

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش ایسنا، محمدرضا رجب نژاد در کارگاه اصول و مبانی طب سنتی– اسلامی که به همت مرکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل در سالن جلسات جهاددانشگاهی برگزار، افزود: شایسته نیست ایران با داشتن علم غنی طب در طول تاریخ، بیمارستان هایش انبار تجهیزات و این همه بیماری داشته باشد.
وی با بیان اینکه در جهان، علم طبّی نیست که تلاقی تمام علوم طب باشد، تصریح کرد: ایران از نظر گیاهان دارویی خیلی غنی بوده می باشد و نام بسیاری از داروهای یونانی برگرفته از زبان پهلوی است که نشان می دهد ریشه ایرانی دارد. …

تدریس واحدهای درسی شناخت علوم طبّی در مراکز آموزشی