تخلف برخی نانوایی‌ها با افزایش قیمت نان

تخلف برخی نانوایی‌ها با افزایش قیمت نان
با اعلام اتاق اصناف اجرای طرح افزایش قیمت نان فعلا متوقف شده؛ اما برخی نانوایی ها بر خلاف این تصمیم یا قیمت ها را افزایش داده و یا وزن چانه خمیر نان را کاهش داده اند.

تخلف برخی نانوایی‌ها با افزایش قیمت نان