تحقیقات درباره تأثیر امواج مختل کننده کی به نتیجه می رسد؟

تحقیقات درباره تأثیر امواج مختل کننده کی به نتیجه می رسد؟

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۶

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

سلامت نیوز : مناقشه بر سر مضر بودن یا نبودن پارازیت ها، عمری به اندازه استفاده ایرانی ها از گیرنده های ماهواره ای دارد، یعنی نزدیک به 20 سال. در این 20 سال، اتفاقات زیادی افتاده است؛ اتفاقاتی مانند همه گیری اینترنت، تلفن های همراه، وسایل خانگی دارای امواج مغناطیسی و در کنار همه اینها افزایش ابتلا به برخی از بیماری ها مانند سرطان. در تمام این سال ها هم دو نکته درباره این پارازیت ها مبهم باقی مانده و اراده ای نیز برای روشن شدنشان وجود ندارد؛ یکی اینکه چه نهادی مسئول ارسال این پارازیت هاست و دوم اینکه بالاخره این دسته از امواج الکترومغناطیس روی سلامتی مردم تأثیر می گذارند یا همبستگی معناداری بین …

تحقیقات درباره تأثیر امواج مختل کننده کی به نتیجه می رسد؟