تحصیل دانشجویان ۳۳ کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیل دانشجویان ۳۳ کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر این که ۵ درصد از دانشجویان این دانشگاه را دانشجویان بین‌المللی تشکیل می‌دهند، گفت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی تهران توانسته است جایگاه خوبی در عرصه آموزش جهانی به دست آورد.
۱۷:۱۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۳ بهمن


تحصیل دانشجویان ۳۳ کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران