تجلیل از فرزند امام راحل(ره) در اختتامیه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

تجلیل از فرزند امام راحل(ره) در اختتامیه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
زهرا مصطفوی فرزند امام خمینی (ره)، صافی ناز کاظم نویسنده مشهور مصری، عثمان بطیخ از علمای تونس و آیت الله محمد ابراهیم جناتی از علما و محققان کشورمان ۴ اندیشمندی بودند که مراسم اختتامیه سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از آنها تقدیر شد.
۲۰:۲۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ آذر


تجلیل از فرزند امام راحل(ره) در اختتامیه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی