تجلیل از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی

تجلیل از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی
در هفته پژوهش با برگزاری هجدهمین جشنواره جوانان خوارزمی با هدف شناسایی، معرفی و پرورش استعدادهای جوان، قدردانی از پژوهشگران، نوآوران و فناوران از برگزیدگان شد.
۱۵:۵۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۲ آذر


تجلیل از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی