تاکید بر همکاری‌ تهران – پاریس در تماس تلفنی رؤسای جمهور دوکشور

تاکید بر همکاری‌ تهران – پاریس در تماس تلفنی رؤسای جمهور دوکشور
رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در تماس تلفنی درباره مهم ترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

تاکید بر همکاری‌ تهران – پاریس در تماس تلفنی رؤسای جمهور دوکشور