تاكيد ایران و عراق بر تسهيل سفر زائران اربعين

تاكيد ایران و عراق بر تسهيل سفر زائران اربعين
در مذاكرات دوجانبه وزير كشور عراق با دبير ستاد مركزي اربعين حسيني، راههاي گسترش همكاري و هماهنگي دو طرف براي تسهيل سفر زائران اربعين حسيني بررسي شد.

تاكيد ایران و عراق بر تسهيل سفر زائران اربعين