تاخیر روند پیری با مصرف ویتامین D

تاخیر روند پیری با مصرف ویتامین D
مصرف ویتامین D در کنار همه مزیت ها، احتمال بروز بیماری های قلبی را نیز کاهش داده و روند پیری را به تاخیر می اندازد.
۱۰:۱۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ آبان


تاخیر روند پیری با مصرف ویتامین D

نصب تلگرام فارسی