بی اعتباری همایش‌های علمی بدون مجوز از وزارت علوم

بی اعتباری همایش‌های علمی بدون مجوز از وزارت علوم
مدیر کل دفتر سیاست گذاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: همایش‌های علمی بدون مجوز از وزارت علوم، فاقد اعتبار است.
۲۰:۰۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ دی


بی اعتباری همایش‌های علمی بدون مجوز از وزارت علوم