بیچاره استقلال

بیچاره استقلال
برنامه ۹۰ دوشنبه شب با وجود اجرای ضعیف فردوسی‌پور (حداقل ضعیف‌تر از همیشه خودش) به اندازه ۶ ماه سوژه داشت و البته حاصل ماه‌ها ممنوع‌المصاحبه کردن بازیکنان و رفتن پشت درهای بسته هم دود شد رفت هوا!

بیچاره استقلال