بیماری‌های غیرواگیر علت ۸۰ درصد بیماری های کشور

بیماری‌های غیرواگیر علت ۸۰ درصد بیماری های کشور
سخنگوی وزارت بهداشت و درمان با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه ایران در رده دوم کشورهای دارای برنامه برای کاهش مرگ بر اثر بیماری‌های غیرواگیر قرار دارد.
۲۱:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ آذر


بیماری‌های غیرواگیر علت ۸۰ درصد بیماری های کشور