بیشترین داوطلبین دکتری تخصصی در گروه علوم انسانی

بیشترین داوطلبین دکتری تخصصی در گروه علوم انسانی
گروه علوم انسانی با بیش از ۱۴۹ هزار داوطلب بیشترین داوطلبان را درآزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال ۹۶ دارد.
۱۵:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ دی


بیشترین داوطلبین دکتری تخصصی در گروه علوم انسانی