بیانات رهبر انقلاب درباره لزوم رسیدگی به مشکلات مردم جنوب کشور

بیانات رهبر انقلاب درباره لزوم رسیدگی به مشکلات مردم جنوب کشور
رهبر انقلاب، صبح امروز در ابتدای درس خارج فقه، بیانات مهمی درباره لزوم تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم جنوب کشور بیان کردند.

بیانات رهبر انقلاب درباره لزوم رسیدگی به مشکلات مردم جنوب کشور