بیابانی که باغ شد

بیابانی که باغ شد
بیابانی که باغ شد، این عنوان گزارشی است از هنر یک باغدار در سیستان و بلوچستان.

بیابانی که باغ شد