به دنبال احقاق حق باشگاه های ایرانی هستیم

به دنبال احقاق حق باشگاه های ایرانی هستیم
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره دریافت غرامت از فدراسیون فوتبال آسیا از عربستان سعودی گفت: در مصاحبه ای کامل توضیح خواهم داد. در حال پیگیری هستیم.

به دنبال احقاق حق باشگاه های ایرانی هستیم