به خاطر عکس کاراته کاها توضیح خواستیم/ به پرسپولیس کمک نمی‌کنیم

به خاطر عکس کاراته کاها توضیح خواستیم/ به پرسپولیس کمک نمی‌کنیم
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش با اشاره به تصویری از استراحت ملی پوشان کاراته در کنار ایستگاه قطار منتشر شده است گفت: از مسئولان فدراسیون توضیح خواسته ایم.

به خاطر عکس کاراته کاها توضیح خواستیم/ به پرسپولیس کمک نمی‌کنیم