بهترین شادی گل علیپور همین بود + عکس

بهترین شادی گل علیپور همین بود + عکس
جلد روزنامه پیروزی چاپ سه‌شنبه مورخ 15 اسفند 96

بهترین شادی گل علیپور همین بود + عکس