بنر توهین آمیز پرسپولیسی ها علیه فرهاد مجیدی

بنر توهین آمیز پرسپولیسی ها علیه فرهاد مجیدی
هواداران پرسپولیس بنر توهین آمیزی را در مورد فرهاد مجیدی به تمرین تیمشان بردند اما اجازه باز شدن این بنر به انها داده نشد.

بنر توهین آمیز پرسپولیسی ها علیه فرهاد مجیدی