بمب نقل و انتقالات فعال شد؛ ستاره آبی پوش مجوز خروج گرفت

بمب نقل و انتقالات فعال شد؛ ستاره آبی پوش مجوز خروج گرفت
ستاره گسترش فولاد اجازه خروج از این تیم را گرفت.

بمب نقل و انتقالات فعال شد؛ ستاره آبی پوش مجوز خروج گرفت