بمب جدید نقل و انتقالات در دوراهی/ جنگ منصوریان و برانکو بر سر این بازیکن

بمب جدید نقل و انتقالات در دوراهی/ جنگ منصوریان و برانکو بر سر این بازیکن
ستاره جوان ایران جوان بوشهر در فهرست خرید هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال قرار دارد.

بمب جدید نقل و انتقالات در دوراهی/ جنگ منصوریان و برانکو بر سر این بازیکن