بمب بزرگ و جنجالی مدنظر استقلال با تیم جدیدش به توافق رسید!

بمب بزرگ و جنجالی مدنظر استقلال با تیم جدیدش به توافق رسید!
کاپیتان سپاهان با وجود تجربه تلخی که از اولین حضور در فوتبال اروپا داشت بار دیگر تصمیم به کوچ از لیگ برتر و حضور در اروپا گرفت.

بمب بزرگ و جنجالی مدنظر استقلال با تیم جدیدش به توافق رسید!