بقایای دایناسور ۷۰ میلیون ساله در مکزیک

بقایای دایناسور ۷۰ میلیون ساله در مکزیک
موزه ای در مکزیک بقایای یک گونه جدید از دایناسورها را به نمایش گذاشت.
۱۷:۲۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۴ بهمن


بقایای دایناسور ۷۰ میلیون ساله در مکزیک