بسکتبالیست های نوجوان قهرمان آسیا شدند

بسکتبالیست های نوجوان قهرمان آسیا شدند
تیم کشورمان بر سکوی نخست رقابت های بسکتبال نوجوانان غرب آسیا ایستاد.

بسکتبالیست های نوجوان قهرمان آسیا شدند