بزرگترین نگرانی منصوریان برای استقلال فصل بعد/ ستاره راضی به تمدید نشد؟

بزرگترین نگرانی منصوریان برای استقلال فصل بعد/ ستاره راضی به تمدید نشد؟
باشگاه استقلال در تلاش است تا قرارداد کاوه رضایی را تمدید کند.

بزرگترین نگرانی منصوریان برای استقلال فصل بعد/ ستاره راضی به تمدید نشد؟