برگزیدگان قصه گویی

برگزیدگان قصه گویی
اختتامیه بیستمین جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صبح امروز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور فاضل نظری، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

برگزیدگان قصه گویی