بررسی عملکرد تیم ملی والیبال در لیگ جهانی

بررسی عملکرد تیم ملی والیبال در لیگ جهانی
کارشناسان والیبال با ابراز رضایت از وضعیت تیم ملی والیبال ایران ، ابراز امیدواری کردند فردا بازی خوبی تقدیم مردم ایران کنند.

بررسی عملکرد تیم ملی والیبال در لیگ جهانی