برخی هواداران پرسپولیس از اهل کوفه بدترند/ این حق رامین نبود

برخی هواداران پرسپولیس از اهل کوفه بدترند/ این حق رامین نبود
پیشکسوت پرسپولیس و استقلال گفت: نمی دانم عده ای از این تماشاگران اهل کجا هستند؟ صدرحمت به اهل کوفه.

برخی هواداران پرسپولیس از اهل کوفه بدترند/ این حق رامین نبود