برخورد مرگبار کامیون با عابران با 3 کشته

برخورد مرگبار کامیون با عابران با 3 کشته
رویترز: در برخورد یک کامیون با تعدادی از مردم در خیابانی در مرکز استکهلم 3 تن کشته و شماری زخمی شدند.

برخورد مرگبار کامیون با عابران با 3 کشته