برتری آماری استقلال مقابل لوکوموتیو در جدال امروز

برتری آماری استقلال مقابل لوکوموتیو در جدال امروز
تیم استقلال در دیدار مقابل لوکوموتیو از نظر آمار نسبت به حریف ازبکستانی خود برتری داشت.

برتری آماری استقلال مقابل لوکوموتیو در جدال امروز