برای پیروزی مقابل استقلال با تمام وجود بازی کنید

برای پیروزی مقابل استقلال با تمام وجود بازی کنید
شاگردان یحیی گل محمدی پیش از دیدار مقابل استقلال تهران آخرین تمرین خود را برگزار کردند.

برای پیروزی مقابل استقلال با تمام وجود بازی کنید