برای پرسپولیس شرطی نگذاشته ام / خانواده ام کلا پرسپولیسی هستند

برای پرسپولیس شرطی نگذاشته ام / خانواده ام کلا پرسپولیسی هستند
بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید برای پیوستن به این تیم هیچ شرطی در قراردادش نگنجانده است.

برای پرسپولیس شرطی نگذاشته ام / خانواده ام کلا پرسپولیسی هستند