برانکو مدافع چپ مدنظرش را پیدا کرد

برانکو مدافع چپ مدنظرش را پیدا کرد
سرمربی پرسپولیس مدافع چپ مدنظرش را برای این تیم پیدا کرده است.

برانکو مدافع چپ مدنظرش را پیدا کرد