برانکو: دیگر اسم رامین را به زبان نیاورید/ سینا عشوری جانشین مهدی طارمی

برانکو: دیگر اسم رامین را به زبان نیاورید/ سینا عشوری جانشین مهدی طارمی
روزنامه همشهری ورزشی به بازتاب اخبار این روزهای فوتبال کشورمان پرداخته است.

برانکو: دیگر اسم رامین را به زبان نیاورید/ سینا عشوری جانشین مهدی طارمی