برانکو اشتباه می‌کند یا تلویزیون؟

برانکو اشتباه می‌کند یا تلویزیون؟
 بعد از توقف پرسپولیس برابر گسترش‌فولاد، برانکو از مالکیت 73درصدی تیمش بر توپ سخن گفت.

برانکو اشتباه می‌کند یا تلویزیون؟