بحران برای بیرانوند/ پرسپولیسی ها گلر را شستند و پهن کردند

بحران برای بیرانوند/ پرسپولیسی ها گلر را شستند و پهن کردند
جنجال جدید بیرانوند در بازی پرسپولیس و پدیده به مهم ترین خبر روزنامه گل تبدیل شده است.

بحران برای بیرانوند/ پرسپولیسی ها گلر را شستند و پهن کردند