با یکی دو نفر مفسد برخورد شود، بقیه سمت چنین مسائلی نمی‌روند/ به خاطر قلیان با همبازیانم درگیر هم شده‌ام

با یکی دو نفر مفسد برخورد شود، بقیه سمت چنین مسائلی نمی‌روند/ به خاطر قلیان با همبازیانم درگیر هم شده‌ام
سرمربی پیشین نفت تهران تأکید کرد که اگر با یکی دو نفر از مفاسد فوتبال برخورد شود، دیگر بقیه جرأت نمی‌کنند سمت چنین مسائلی بروند.

با یکی دو نفر مفسد برخورد شود، بقیه سمت چنین مسائلی نمی‌روند/ به خاطر قلیان با همبازیانم درگیر هم شده‌ام