با نابودی داعش و رفع تهدید تروریست ها، اخذ روادید زائران لغو می شود

با نابودی داعش و رفع تهدید تروریست ها، اخذ روادید زائران لغو می شود
سفیر عراق در ایران گفت: انشاالله با نابودی کامل داعش و رفع تهدیدات تروریستی، اخذ روادید زائران ایرانی لغو می شود.

با نابودی داعش و رفع تهدید تروریست ها، اخذ روادید زائران لغو می شود