با افتخار پیراهن استقلال را می پوشم

با افتخار پیراهن استقلال را می پوشم
اميد نورافكن سرانجام با استقلال ماند و به جاي يك فصل، دوساله تمديد كرد.

با افتخار پیراهن استقلال را می پوشم