بانک‎‌های عامل پرداخت تسهیلات به زلزله‌زدگان مشخص شدند

بانک‎‌های عامل پرداخت تسهیلات به زلزله‌زدگان مشخص شدند
بانک مرکزی هفت بانک را به عنوان عامل پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه تعیین کرد.

بانک‎‌های عامل پرداخت تسهیلات به زلزله‌زدگان مشخص شدند