باشگاه مطرح اروپایی درخواست برای جذب طارمی را تکذیب کرد

باشگاه مطرح اروپایی درخواست برای جذب طارمی را تکذیب کرد
باشگاه المپیاکوس یونان خبر زیرنظر داشتن مهاجم پرسپولیس را تکذیب کرد.

باشگاه مطرح اروپایی درخواست برای جذب طارمی را تکذیب کرد