باسابقه ترین ملی‌پوش در تیم حال حاضر کی‌روش کیست؟

باسابقه ترین ملی‌پوش در تیم حال حاضر کی‌روش کیست؟
در میان بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی، سعید عزت اللهی توانسته بیشترین مدت زمان را در میدان حضور داشته باشد.

باسابقه ترین ملی‌پوش در تیم حال حاضر کی‌روش کیست؟