بازیکن پیشین استقلال به ماشین‌سازی پیوست

بازیکن پیشین استقلال به ماشین‌سازی پیوست
بازیکن پیشین تیم استقلال راهی یک تیم دسته اولی شد.

بازیکن پیشین استقلال به ماشین‌سازی پیوست