بازیکن جدید پرسپولیس استقلالی دو آتشه است!

بازیکن جدید پرسپولیس استقلالی دو آتشه است!
پرسپولیس در حالی با مدافع تراکتورسازی به توافق رسیده که این بازیکن یک چک میلیاردی دست مدیران گسترش فولاد دارد و برای انتقال به پرسپولیس، اول باید رضایت آنها را جلب کند.

بازیکن جدید پرسپولیس استقلالی دو آتشه است!